Prerađevine od voća i emulzije

VODA PLUS

Aromatizovane vode, dodaci vitamina, minerala, sokova i ekstrakta predstavljaju kategoriju napitaka koja je u neprestanom rastu i sa uvek novim kombinacijama. Trendovi su u prirodnim dodacima, osvežavajućim ukusima i sa malo ili nimalo kalorija. Zaslađeni su minimalnom količinom različitih šećera, koncentratima ili prirodnim zaslađivačima. Širok spektar mogućnosti omogućava stalo nove inovativne kombinacije koje su svakodnevna podrška organizmu u dnevnim i fizičkim naporima. Potrošaču omogućavaju zdrav i moderan način života.

Koncepti voda plus:

  • Aromatizovana voda
  • Voda sa sokom, bez dodatog šećera
  • Voda sa sokom sa niskom energetskom vrednošću
  • Vitaminske vode
  • Biljne vode
POMAŽEMO VAM DA RAZVIJETE SVOJ PROIZVOD
© Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o.
© Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o.
Prerađevine od voća i emulzije

VODA PLUS

Aromatizovane vode, dodaci vitamina, minerala, sokova i ekstrakta predstavljaju kategoriju napitaka koja je u neprestanom rastu i sa uvek novim kombinacijama. Trendovi su u prirodnim dodacima, osvežavajućim ukusima i sa malo ili nimalo kalorija. Zaslađeni su minimalnom količinom različitih šećera, koncentratima ili prirodnim zaslađivačima. Širok spektar mogućnosti omogućava stalo nove inovativne kombinacije koje su svakodnevna podrška organizmu u dnevnim i fizičkim naporima. Potrošaču omogućavaju zdrav i moderan način života.

Koncepti voda plus:

  • Aromatizovana voda
  • Voda sa sokom, bez dodatog šećera
  • Voda sa sokom sa niskom energetskom vrednošću
  • Vitaminske vode
  • Biljne vode
POMAŽEMO VAM DA RAZVIJETE SVOJ PROIZVOD