Prirodni dodaci

BOJE

Prirodni dodaci

BOJE
Prirodne boje predstavljaju spektar boja koje mogu biti čista boja, boja u obliku koncentrata ili mešavina i jednog i drugog.
© Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o.
POMAŽEMO VAM DA RAZVIJETE SVOJ PROIZVOD
Prirodne boje predstavljaju spektar boja koje mogu biti čista boja, boja u obliku koncentrata ili mešavina i jednog i drugog.
POMAŽEMO VAM DA RAZVIJETE SVOJ PROIZVOD
© Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o.